Förberedelser

Allmänna förberedelser

Innan vi kommer för att spruta InsulSafe, är det en del saker du som beställare måste tänka på för att arbetet skall flyta smidigt samt slippa onödiga kostnader.

1. Fri framkomlighet för lastbil krävs; fri höjd viadukt 4,50 m, körbar väg för tung lastbil, fritt från grenar, låga telefonledningar, P-plats finns (innerstaden).

2. Det måste finnas uppställningsplats för lastbil i närheten av arbetsplatsen. Krävs mer än 60 meter slang måste det anges vid beställningen.

3. Fri framkomlighet på bygget och att ytor är åtkomliga, beträdbara, etc.

4. Alla installationer (VVS, el, etc.) i anslutning till isoleringen ska vara färdiga annars riskeras att isoleringen tar skada om de utförs efteråt.

5. Genomföringar ska vara klara samt tätade.

6. Eventuell brandisolering av kanaler och liknande ska vara slutförd.

7. Ström för arbetsbelysning ska vara framdragen.

8. Godkänd byggställning ska finnas på plats vid behov.

9. Efterstädning genomföres förutsatt att golvytorna är rena från material, verktyg m.m.

 

 

 


Certifiering

InsulSafe är en väl dokumenterad produkt som är testad och typgodkänd av Statens Provningsanstalt (SP) samt Sitac.

 Typgodkännande Isover InsulSafe på öppna bjälklag 

 Typgodkännande Isover InsulSafe i snedtak