Lösulls-isolering

Lösull är idealisk för isolering av vindsbjälklag. Lösullen fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten – och arbetet går snabbt.

Lösullsisolering sprutas ut på vindsbjälklaget snabbt och effektivt. Du får ett jämnt och fint lager utan skarvar. Om detta kombineras med en energiekonomisk uppvärmning blir besparingen ännu större både för miljön och för din privata ekonomi. 

InsulSafe

Lösull-Insulsafe har marknadens lägsta sättningsgrad -5% på öppna bjälklag. I dag är det vanligt att spruta ull även i snedtak och ryggåstak. Här ligger en väldigt stor tidsvinst (ekonomisk) jämfört med traditionell skivisolering.

 

Insulsafe egenskaper

• En ren, säker och typgodkänd lösullsisolering av glasull.
• Obrännbart material – Euroklass A1.
• Isoleringen består till ca 80 % av återvunnet material.
• Bibehåller sin form och isoleringsförmåga mycket väl
• Tar inte upp fukt och avvisar därmed mögel

Dessa egenskaper och fördelar kan inte någon annan lösfyllnadsisolering uppvisa!

 

Film och länkar

Följande film visar hur man isolerar med InsulSafe.

 

Behörigheter