Isolering av vind

Tilläggsisolering av vinden är den logiska inledningen till energisparande åtgärder i fastigheten. Den är enkel att genomföra och stör inte boendet, kräver inget ingrepp i fastigheten.

På köpet får du ett trivsammare inomhusklimat vinter som sommar. En påtaglig men ofta bortglömd fördel med effektiv isolering av vinden är att den också håller ute oönskad uppvärmning av fastigheten och boendet under soliga sommardagar.

Att satsa på minskad energiförbrukning, få mycket lägre uppvärmningskostnader och på köpet en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart.

 

Isolering av tak

Isolering med lösull i snedtak är fördelaktig ur flera aspekter.  Den är kostnadseffektiv och arbetsbesparande. Hanteringen av isoleringsmaterial minimeras, inget material behöver lagras eller flyttas runt och inget spill behöver tas om hand och transporteras.

En annan fördel är att lösullsisolering kan användas vid varierade takstolsavstånd, där snedtak möter snedtak och att den kan användas oavsett önskad eller möjlig isolertjocklek. Isoleringen kan göras i snedtak som går ända upp i nock eller sådana som avslutas med ett inspektionsutrymme ovan hanbjälklag

 

Isolering av vägg

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.  Konstruktionerna för att isolera väggar och tak ska självklart utföras med vind- och fuktspärrar på ett säkert och beprövat sätt.  Vid lösullsisolering sprutas isoleringen in mellan dessa och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar.

Metoden är snabb och arbetet rationellt. Man slipper hantera och lagra skrymmande balar med isoleringsmaterial, betala för containrar och transport av spillmaterial med mera.  Arbete blir arbetsmiljömässigt mycket positivt genom att hantering, damm och annan nedsmutsning blir minimal.

 

Isolering av golv

Isolering av golv med lösull

DSC_0317.jpg

Vid nybyggnation är isolering med lösull ett självklart alternativ. Snabbt, effektivt, ekonomiskt och miljövänligt. När befintliga golv mellan olika våningsplan skall tilläggsisoleras handlar det oftast om att byta ut gammal isolering, som spån, slagg, sand och annat, mot modern, effektiv och miljövänlig isolering.

Då suger vi först ut och transporterar bort gammalt material. Vi ser till att bjälklaget är friskt, torrt och tätt. Därefter sprutar vi in isoleringsmaterialet i varje skrymsle i konstruktionen för att få bästa möjliga isolering.

 

Snickeriarbeten

I samband med isolering av vindsbjälklag kan vi erbjuda offert på snickeriarbeten som kan vara nödvändiga, t.ex. landgångar, vindavledare, sargar m.m.